הישיבה השלוש-מאות-ושלוש-עשרה של הכנסת השמינית יום ראשון, ו׳ תמוז תשל״ו 4 יולי 1976 – הודעת הממשלה על שיחדור הטופי המטוס ״אייר פראנס״ באוגאנדה – דיון

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשל"ו, 4 ביולי 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
מורשת ישראל - אחדות ישראל, אנטישמיות. בטחון - הגנה עצמית

אנחנו היום הזה אומרים באזני כל העמים: אם אדם יקום ויאמר ״יהודי אנוכי״, ומשום כך הוא יירדף או יושפל או יאויים או ייחטף או יעמוד בפני סכנה — כל כוחנו יעמוד מאחוריו, עד אשר נגאלו ונשיבו לחוף מבטחים.