הישיבה השלוש-מאות-ושלוש-עשרה של הכנסת השמינית יום ראשון, ו׳ תמוז תשל״ו 4 יולי 1976 – הודעת הממשלה על שיחדור הטופי המטוס ״אייר פראנס״ באוגאנדה – דיון

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשל"ו, 4 ביולי 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות, שואה. בטחון - הגנה עצמית

אל תנסו עוד לשפוך דם יהודי, כי אנחנו בדור הזה נשבענו שבועת אמונים בדמם של אמהותינו השחומות, אבותינו הטבוחים, תינוקותינו החנוקים ולוחמינו הגיבורים שלעולם לא יופקר כבודו של היהודי ודמו.

לכן אנחנו מזהירים את כל הנאצים הבזויים האלה, הקרויים ימניים והמכונים שמאלניים: גורו לכם, דעו, מי שבדור הזה ירים ידו, יד זד על ילד יהודי, על אשה יהודיה, על כל בן העם היהודי כדי להשפילו, לשפוך את דמו ולהרגו — דמו בראשו! אפילו בקצה העולם תתחבאו — עדי שם נגיע; אם לא מיד — בעתיד, ונביאכם לדין, וייעשה בכם משפט.