הישיבה השלוש-מאות-ושלוש-עשרה של הכנסת השמינית יום ראשון, ו׳ תמוז תשל״ו 4 יולי 1976 – הודעת הממשלה על שיחדור הטופי המטוס ״אייר פראנס״ באוגאנדה – דיון

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשל"ו, 4 ביולי 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
זכויות אדם , חירות האדם - חירות הפרט

כל מטרת מלחמתנו תהיה שיחרור מפחד, מצווה אנושית עליונה.