הישיבה השלוש מאות ושלושים ותשע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשי"ז, 31 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2600,2603-2604,2609-2610

אני רוצה למסור עוד הודעה קצרה, ובזה אסיים. חברי הכנסת, כאשר יבוא היום והעם יתן לאופוזיציה הנאמנה סמכות להרכיב ממשלה חדשה בישראל...

שר-העבודה מ. נמיר:
אבל היום הזה לא יבוא!

מנחם בגין (תנועת החירות):
היום הזה מתקרב והולך, כין שאתה רוצה או אינך רוצה. אזי הממשלה החדשה תציע לבית הצעת תיקון לחוק הזה, ובעיקר היא תציע לתקן את הסעיף, שלפיו לממשלה תהיה סמכות לבגוד. ואם מותר לי להשתמש במלים קלאסיות, אומר: —caeterum censeo גם לרשות אין רשות לבגוד.