הישיבה השלוש מאות ושלושים ותשע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשי"ז, 31 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2600,2603-2604,2609-2610

בניגוד לתקדים שנוצר בכנסת, לא אבוא לטעון כי הימנעותנו פירושה הצבעה נגה גם לא אצור תקדים חדש בכנסת ולא אבוא לטעון כי הימנעותנו פירושה הצבעה בעד. מה פירוש הימנעותנו? — אתן שתי תשובות: א) הימנעותנו פירושה הימנעות; ב) פירושו של הפירוש הוא, של- גבי רוב הסעיפים אנו נותנים את הסכמתנו, אולם לגבי סעיפים מסויימים אנו מראים את התנגדותנו. ועל-פי הנוהג הפארלאמנטארי הנכון, הרי במקרה כזה סיעה נאמנה, פטריוטית, — נמנעת.