הישיבה השלוש מאות ושלושים ותשע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשי"ז, 31 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2600,2603-2604,2609-2610

ההצעה שלנו היא: להשתמש בפרוצדורה הקיימת. אך מאחר שמדובר בעבירות חמורות, נסכים כי מעצר ראשון על-ידי המשטרה יכול להיות לא לארבעים-ושמונה שעות, אלא לשבעים-ושתים שעות. אם רוצים בהארכת המעצר, יפנו לשופט, ובניגוד למה שכתוב בפרוצדורה הקיימת, אנחנו מציעים תיקון לפיו אפשר יהיה לפנות לכל שופט. זה נותן בטחון שהרשות המבצעת, אם תמצא לנכון לבקש צו מעצר נוסף, תוכל לפנות לכל שופט בישראל.