הישיבה השלוש מאות ושלושים ותשע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשי"ז, 31 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2600,2603-2604,2609-2610

אני חייב להתריע על הסכנה החמורה הצפויה לחופש האזרח בגלל הסעיף הזה. מה זאת אומרת: קצין משטרה גבוה יתן צו מעצר? הוא בעצמו לא יחליט על כך, ביחוד כאשר מדובר בעבירות כאלה. למעשה השירות החשאי הוא שיפעיל צו מעצר. ואני חושב שכל אזרח שוחר חופש בישראל צריך לדחות סידור שלפיו יגרום השירות החשאי לכך שאדם ישב חמישה-עשר יום ואולי יותר בבית-סוהר. אם הוא חשוד, ודאי שצריך לעצור אותו על-פי צו מאת שופט, אבל בל תינתן סמכות לשירות החשאי במדינה להטיל מעצר על אדם מפאת חשד. זו הסכנה.