הישיבה השלוש מאות ושלושים ותשע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשי"ז, 31 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2600,2603-2604,2609-2610

היה יהודי בדורנו שעבר על חוק בחוקים הכתובים והמאד ידועים, וכאשר זיכה אותו בית-המשפט בצרפת זיכוהו אותו כל העם היהודי וכל שוחרי הצדק בישראל ראו ביום ההוא חג גדול. וכאשר אמיל זולא כתב את ה,,אני מאשים" והוסיף לכתוב נגד פסק-דין שיש בו עיוות דין, הוא ידע שהוא מפר את חוק הריפובליקה שלו, והוא כתב ביודעין מתוך הפרת החוק הכתוב מה שכתב, והתברר שהוא הוא שהציל את כבוד העם הצרפתי ולא אלה שניסו להכניס את הנאשם לבית-הסוהר .