הישיבה השלוש מאות ושלושים ותשע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אב התשי"ז, 31 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2600,2603-2604,2609-2610
הזכות השומרת על חופש האדם היא זכות קדושה מאד. אם אדם מפר חוק כתוב מתוך קריאת מצפונו, אין זאת אומרת שצריך לוותר על העמדתו לדין, אבל בית-המשפט הוא שישפטנו..