הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח סיון תש"ם 2 יוני 1980 – הודעת הממשלה על התפקידים בממשלה ועל מדיניותה ותשובת ראש הממשלה לדיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התש"מ, 2 ביוני 1980
מתוך:
כרך 89
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף, פלסטינים. שלמות המולדת - יהודה ושומרון

אני קורא לכל חברי הפארלאמנטים, ביניהם ידידים מובהקים שלנו, שלא להחריש, שלא לעמוד מנגד אלא לפעול למען מניעת ההכרה באותו אירגון מרצחים ולמען מניעת ההודעה שצריכה לקום מדינה פלשתינאית ביהודה ובשומרון ובעזה, אשר תהווה סכנה לעצם קיומנו.