הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח סיון תש"ם 2 יוני 1980 – הודעת הממשלה על התפקידים בממשלה ועל מדיניותה ותשובת ראש הממשלה לדיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התש"מ, 2 ביוני 1980
מתוך:
כרך 89
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף. מדיניות חוץ , מורשת ישראל - שואה

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לומר במפורש, כפי שאמרתי מלכתחילה וספרתי מדינה אחר מדינה: נכון, היו במדינות אירופה וחסידי אומות העולם ואנו נהיה אסירי תודה להם כל הדורות. אבל עמי אירופה גם שיתפו פעולה עם המשמיד והסגירו יהודים. לאלה אין שום זכות מוסרית לומר לנו איך אנו נסדיר את בטחוננו. לאלה אין שום זכות מוסרית להכיר באירגון הרוצחים אשר רק אמש החליט שיש לחסל את מדינת ישראל. אין להם שום זכות לקרוא לאמריקה שהיא תעשה את ההכרה הזאת.