הישיבה השלוש מאות ושלושים ושמונה של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957 (המשך דיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2581-2589

אני חושב שזהו דבר מסוכן מאד. אנחנו מנסים בזה לתת בטחון למדינה על-ידי פגיעה בבטחון אזרחיה. בוועדה, אדוני יושב-ראש הוועדה, כולנו הסכמנו כי בטחון האזרחים הוא חלק בלתי-נפרד של בטחון המדינה.