הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח סיון תש"ם 2 יוני 1980 – הודעת הממשלה על התפקידים בממשלה ועל מדיניותה ותשובת ראש הממשלה לדיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התש"מ, 2 ביוני 1980
מתוך:
כרך 89
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות, שואה. הסכסוך הישראלי פלסטיני , מדיניות חוץ - יחסי ישראל-צרפת. מדינות - צרפת

ועתה תבוא הממשלה של העם הזה ותאמר לנו, לשארית הפליטה של העם היהודי, שאנחנו נכיר בארגון השמדה נאצי שני, שקיבל אתמול החלטה בדמשק שיש לחסל את מדינת היהודים, שיש לחסל את הישות הציונית באופן צבאי, באופן אידיאולוגי, בכל המובנים, לעיני כול, באזני כול? ועתה תבוא הממשלה של העם הזה, הנושא באותה אחריות היסטורית, ותקרא לעולם כולו שהוא יכיר באותו ארגון מרצחים, נגד מדינה שבה התקבצו ניצולי אותה שואה שכמותה לא היתה מאז ברא אלוהים את האדם והאדם יצר את השטן?... ואותה ממשלה שנתכנסה בווישי עסקה בהסגרת כל יהודי צרפת בידי האויב המשמיד, ורוב יהודי צרפת אכן הוסגרו והובלו לאושוויץ ולא נשאר מהם אלא אפר. עתה תבוא ממשלה של העם הזה, הנושא באחריות — אף היא ישירה, משום שהסגיר יהודים - תדרוש מאתנו להכיר בארגון מרצחים ולנהל אתו משא-ומתן? על מה ננהל איתה משא-ומתן — על השמדה עצמית או על חיסול הישות הציונית מבחינה אידיאולוגית וצבאית? על רצח ילדי ישראל?