הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח סיון תש"ם 2 יוני 1980 – הודעת הממשלה על התפקידים בממשלה ועל מדיניותה ותשובת ראש הממשלה לדיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התש"מ, 2 ביוני 1980
מתוך:
כרך 89
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף, טרור ופיגועים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה

ולארגון זה יש בארץ-ישראל שלושה מיליון ושלוש מאות אלף מטרות, כי עד היום לא ביצע התקפה על מטרה צבאית כלשהי: כל לחימתו מופנית נגד אוכלוסיה אזרחית יהודית. כל מטרתו היא להרוג יהודי באשר הוא יהודי ולכן כל איש וילד בישראל הם מטרה לכדוריו או לחמרי הנפץ שלו. ולאירגון כזה רוצה אירופה לתת הכרה ולדרוש מאתנו שניתן לו הכרה.