הישיבה השלוש מאות ושלושים ושמונה של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957 (המשך דיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2581-2589

אני פונה לבית בבקשה לתקן את המעוות, לפרק את המוקש; ניתן בטחון למדינה וגם לא נמנע אותו מאזרחיה: נפגש אדם עם סוכן זר והוא ידע שהוא סוכן זר, תתקבל ההשערה בה מדובר בסעיף זה.