הישיבה השלוש מאות ושלושים ושמונה של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957 (המשך דיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2581-2589

הוא יצטרך להוכיח שלא מסר ידיעת סודית. מאידך אם הסעיף הזה לא יופעל נגד כולם, נגד כל אלה הנפגשים עם סוכנים זרים שלגביהם אפשרית השערה שמסרו להם ידיעה סודית — הרי יהיה ריק מתוכן. וזו דמוראליזציה. אך אם יופעל כלפי סוג אחד של אנשים ולא כלפי סוג אחר אף זה יהיה אחד החזיונות האמורים של עשיית הצדק רק כלפי סוג מסויים של אנשים שייפגשו עם סוכנים זרים, ולא כלפי אחרים. זה לא ייתכן. פרוטקציוניזם במשפט? יש לנו די פרוטקציוניזם בשטחים אחרים.