הישיבה השלוש מאות ושלושים ושמונה של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957 (המשך דיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2581-2589

יש לבטל את הסכנה הזאת. איננו מעוניינים שיופעל סעיף בחוק שלפיו מאות אזרחים, אולי אלפים, יהיו עלולים בכל רגע להיות נתבעים לדין, ואחר-כך "דוקז׳י צ'טו טי ניי ורבליוד".
ישראל רוקח (הציונים הכלליים):
מה זה בעברית?
מנחם בגין (תנועת החירות):
בעברית: תוכיח שאינך גמל. זהו סיפור אודיסאי. אינני רוצה להעסיק אתכם עכשיו בסיפורים אודיסאיים.