הישיבה השלוש מאות ושלושים ושמונה של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957 (המשך דיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2581-2589

אני חושב שזה דבר מסוכן מאד, ביחוד למדינה קטנטונת, בר. מרובים באופן יחסי נציגים של מדינות זרות. אני מדגיש עוד פעם, שבהגדרה של סוכן זר כתוב "לרבות" - זה יכול להיות כל זר.