הישיבה השלוש מאות ושלושים ושמונה של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957 (המשך דיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2581-2589

אם אין לו הסבר סביר. קודם כל ייתבע לדין על מסירת ידיעה סודית, אחר-כר ימסור הסבר למה נפגש עם האיש; אחר-כך צריך להוכיח שלא מסר לו ידיעה סודית או שלא דיבר אתו על סודות, אחר-כר ייתכן שיקבלו את דעתו, אד בינתיים — יישב.