הישיבה השלוש מאות ושלושים ושבע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2569-2571

אדוני היושב-ראש. הבעיה המרכזית בדיון על החוק — בלא ספק אחד החשובים שנתקבלו בכנסת — היא מצד אחד להבטיח למדינה מכשיר יעיל וחד כדי שתוכל להתגבר על המתנכלים לקיומה, לבטחונה ולעצמאותה, ומאידך גיסא, להבטיח שמכשיר זה, בהיותו כה חד, לא ינוצל לרעה ולא יפגע באנשים חפים מפשע ובזכויות המקודשות של האדם ושל האזרח.