הישיבה השלוש מאות ושלושים ושבע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2569-2571

עכשיו מתעוררת הבעיה המוסרית. אנו דנים בבגידה, בהוצאת שטח משליטת ישראל והעברתו בתנאים הקיימים הידועים לידי האויב. באה הממשלה ומציעה לנו לומר לכל אזרח ישראל: אם אתה, אזרח ישראל, תעשה מעשה כלשהו, העלול להביא לידי הוצאת באר-שבע מריבונותה של ישראל והעברתה למצרים — תתן את הדין, ובתנאי לחימה — אתה עלול לעלות לגרדום. אבל אם אנו היושבים על כס השלטון ננהל משא-ומתן, ואפילו נסכים, כפי שאתה מציע אולי, חבר-הכנסת סנה, "למען השלום", למען סידור הענינים בינינו לבין עמי ערב — לוותר על באר-שבע — ואינני אומר שאתה מציע זאת, חבר-הכנסת סנה, ואינני בטוח שאתה לא תציע--