הישיבה השלוש מאות ושלושים ושבע של הכנסת השלישית-חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי"ז-1957

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ז, 30 ביולי 1957
מתוך:
כרך 22 עמ' 2569-2571

אני חושב שמי שמוסר לאויב ידיעות כמרגל, בין שהן נכונות ובין שאינן נכונות, בין שהן מדוייקות ובין שאינן מדוייקות — זוהי עבירה. וכדי לא להטעות את בתי-המשפט מבחינה זו, ישתמשו בהגדרה ברורה זו לגבי ריגול, בגידה, ומסירה לאויב של ידיעה נכונה או לא-נכונה.