הישיבה השלוש-מאות-ושישים של הכנסת השישית – יום רביעי, י״ח טבת תשכ״ט (8 ינואר 1969) – שאילתות ותשובות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשכ"ט, 8 בינואר 1969
מתוך:
כרך 53
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית. מורשת ישראל - שואה

חובתי לשאול היום: כמה יהודים היו צריכים ליהרג עד שנשיא צרפת היה מחליט שהגיעה השעה לנסות למנוע את השמדת העם היהודי כולו? איננו מבקשים התערבויות כאלה, ואת זכותנו להגנה לאומית עצמית נקבע אנחנו בעצמנו. אנחנו למודי נסיון. איש לא ניסה להציל אוכלוסיה יהודית העולה פי שלושה על האוכלוסיה היהודית בארץ-ישראל, כאשר אויב שואף דמים ובדברי סחף שישה מיליונים אלי מוות, והעולם כולו - גם במערב וגם במזרח — החריש. לא נסמוך, לאור הנסיון הזה, על שום גורם בעולם כאשר נעמוד לפני תוקפנות או לפני סכנת השמדה.