הישיבה השלוש-מאות-ושישים של הכנסת השישית – יום רביעי, י״ח טבת תשכ״ט (8 ינואר 1969) – שאילתות ותשובות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשכ"ט, 8 בינואר 1969
מתוך:
כרך 53
נושאים:
אישים - יגאל אלון, משה דיין. שלמות המולדת - התנחלויות. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה

כידוע, יש עוד שתי תכניות התנחלות, כפי שהוגשו על-ידי סגן ראש הממשלה, מר יגאל אלון, ושר הבטחון, מר משה דיין. אתמוך בשתיהן; ובלבד, כפי שהודעתי, גם בפומבי, שלא תהיה ההתנחלות קשורה קשר כלשהו עם תכנית כלשהי שיש בה יזמה או הסכמה יהודית לחלוקה מחדש של ארץ-ישראל המערבית. את תמיכתי בתכניות ההתנחלות עצמן, כפי שהוגשו על-ידי שני עמיתי, לא אתנה בתמיכתם שלהם בתכנית ההתנחלות, כפי שאני הצעתיה. כי העיקר בעיני היא ההתנחלות, חקלאית כעירונית, בארצנו. זו זכותו של העם היהודי להתנחל בכל חבל של ארץ -ישראל, כפי שזכות הבעלים עליה מעולם לא פקעה תחת שלטון נכרי שהיה קיים בתקופות הקודמות, או בשמונה-עשרה השנים האחרונות, מאז הסכם שביתת הנשק ב-1949 ועד הימים שקדמו להסכם הפסקת האש ב-1967, אך לא רק זכות היא, אלא גם חובה. ההתנחלות היא צו עליון לקיום הבטחון הלאומי