הישיבה השלוש-מאות-ושישים-ושש של הכנסת השביעית יום רביעי, ח׳ טבת תשל״ג 13 דצמבר 1972 – הצעה לסדר-היום – מדיניות הממשלה ופעולותיה בשטחים יהודה, שומרון ועזה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' טבת התשל"ג, 13 בדצמבר 1972
מתוך:
כרך 65
נושאים:
שלמות המולדת - יהודה ושומרון. מורשת ישראל

יהודה ושומרון, לכל הדעות, הם לב לבה של האומה מימי קדם, ערישת תרבותנו, מקור גדולתנו.