הישיבה השלוש מאות ושישים ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, גם בחשוון השתמ"א 13 אוקטובר 1980 – הודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' חשון התשמ"א, 13 באוקטובר 1980
מתוך:
כרך 90
נושאים:
תפוצות - יהדות התפוצות, קהילות יהודיות. ריכוז האומה - שיבת ציון

והעובדה השלישית: אחינו בכל ארץ גולה, שבייה ורדיפות, תהיה אשר תהיה, מכאן, מירושלים בירתנו הנצחית, אנו אומרים להם וקוראים להם: שערי ארץ-ישראל פתוחים לפני כל יהודי, לא מתוך פחד אלא מתוך החלטה חפשית נחושה... שובו הביתה ובני-חורין תהיו אתם וילדיכם.