הישיבה השלוש מאות ושישים ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, גם בחשוון השתמ"א 13 אוקטובר 1980 – הודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' חשון התשמ"א, 13 באוקטובר 1980
מתוך:
כרך 90
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית. תפוצות - יהדות התפוצות, קהילות יהודיות

העובדה השנייה, אדוני היושב-ראש: שנות ה-30 וה-40 חלפו לבלי שוב. הן אינן יכולות לחזור עוד. ליהודים, כל עוד לא שבו למולדתם מכל ארצות מושבותיהם, יש לא רק זכות אלא גם חובה להגן על עצמם, על ילדיהם ועל כבודם האנושי והלאומי אם הוא נרמס.