הישיבה השלוש-מאות-ושבע-עשרה של הכנסת השמינית – יום שני, י״ד תמה תשל״ו 12 יולי 1976 – ציון מלאת מאתיים שנה להכרזת עצמאותה של ארצות-הברית

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד תמוז התשל"ו, 12 ביולי 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
חינוך - הדר (מידות ונימוסים). חירות האדם - חירות הפרט. בטחון - טוהר הנשק. משפט - צדק

יש טעות מקובלת לאמור: הנוטלים נשק ביד כדי להילחם למען חירות וצדק — ואין חירות בלי צדק, וכן להיפך — מאמינים בכוח. לא כן. איך הם יכולים להאמין בכוח אם רובו, עיקרו, הוא תמיד מן הצד השני? האמת היא שהם בזים לכוח והם מאמינים בערכים המוסריים הטמירים בנפשו של האדם החפשי... משום שהם מאמינים בערך המוסרי העליון של האדם בן-החורין נוצר שיווי משקל בין הכוחות הנאבקים על המחר של האנושות, המאפשר למעטים, לחלשים, נושאי הרעיון, לגבור על הרבים, החזקים, נושאי העריצות.