הישיבה השלוש-מאות-ועשרים-ושתיים של הכנסת השמינית יום רביעי; כ״ ג תמוז תשל״ו 21 יולי 1976 – קריאה לחברי הקונגרס על שני בתיו בוועידת המפלגה הרפובליקנית בארצות -הברית שתחליט אף היא על העברת השגרירות האמר

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג תמוז התשל"ו, 21 ביולי 1976
נושאים:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל. שלמות המולדת - ירושלים

לא נקבעה בירתנו בחוק-יסוד: הכנסת, וחוק-יסוד: הנשיא, בלבד; לא כאשר שיחררנו את ירושלים החדשה, וגם לא כאשר זכינו לשחרר את ירושלים העתיקה. הבירה הזאת — מתי נקבעה? כאשר נכתב לדורי דורות בספר-הספרים על מלך צעיר שמלך ארבעים שנה; שם נאמר על דוד, שעם ישראל שר עליו לדורותיו כי הוא חי וקיים: ״בחברון מלך על יהודה שבע שנים ושישה חודשים, ובירושלים מלך שלושים ושלוש שנה על כל ישראל ויהודה״. אמנם כן, ירושלים היא בירתם של כל ישראל ויהודה.