הישיבה השלוש-מאות-וחמש של הכנסת השמינית יום שלישי, י״ז סיון תשל"ו 15 יוני 1976 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז סיון התשל"ו, 15 ביוני 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
זכויות אדם - שוויון זכויות. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל, רוב יהודי

יש תוחלת, יש יסוד לאמונה, בארץ-ישראל וברוב יהודי גדול במדינה יהודית והמיעוט הערבי יחיה עם הרוב בשיווי זכויות, בחירות ובצדק ובכבוד הדדי.