הישיבה השלוש-מאות-וחמישים-וארבע של הכנסת החמישית – הצהרותיו המדיניות של שר החקלאות ועקרון האחריות המשותפת של הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשכ"ד, 6 במאי 1964
מתוך:
כרך 39

כפי שנתפרסם בעתונות, אמר שר החקלאות, כי נשיא ארצות-הברית הזמין את ראש הממשלה בעיקר בגלל חישובי בחירות, וכי ידידותה של צרפת למדינת ישראל נבעה בעיקרה ממלחמת אלז׳יריה או בגללה. מהצהרות אלו נודף ריח של מה שנקרא ״ריאל פוליטיק״. גם אילו היה כך, היה על ענין רציני זה, בו קשורים יחסי החוץ של מדינתנו, חל מה שאמרו אבותינו: ״הכל יודעין למה וגו״׳. אבל זה איננו כך.