הישיבה השלוש-מאות-וחמישים-וארבע של הכנסת החמישית – הצהרותיו המדיניות של שר החקלאות ועקרון האחריות המשותפת של הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשכ"ד, 6 במאי 1964
מתוך:
כרך 39

יש המעמידים פני מדינאים חכמים בבואם לטעון שיחסים בין עמים אינם נגזרים אלא על-פי החישוב הערמומי של האינטרס, או על-פי האינטרס בעירומו. אין רגש, אין הבנה, אין יחס לענין צודק, יש רק אינטרס. לא מניה ולא מקצתיה. אין זו חכמה מדינית אלא היפוכה. וגם אין זו אמת. ודאי שיש וקובע האינטרס. אבל יש וגם גורמים אחרים משפיעים על יחסים בין עמים.