הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ז סיון תש"ם 11 יוני 1980 – הצעות לסדר היום החלטת מועצת הבטחון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז סיון התש"מ, 11 ביוני 1980
מתוך:
כרך89
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה

חלק בלתי-נפרד מבטחוננו. קודם-כול זכותנו... לחיות בכל מקום בארץ-ישראל... שנית, גם חלק בלתי-נפרד של בטחוננו הלאומי, ההגנה, בהא הידיעה, נגד הטרוריסטים הרצחניים האלה, נגד שופכי דמנו, בגז; החזית המזרחית והצפונית, עם 5,500 טאנקים; חלק של ההגנה.