הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט"ז חשון תשל״ז 9 נובמבר 1976 – התערערות יחסי העבודה במשק

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התשל"ז, 9 בנובמבר 1976
מתוך:
כרך 78
נושאים:
השקפות חיים - סוציאליזם. כלכלה - רפורמות כלכליות

אני משוכנע, שר העבודה — אני לא סוציאליסט — לו כולנו היינו באים אל ציבור העובדים בישראל, אזרחים טובים, פאטריוטים, ואומרים להם כך: במשך שנה אחת לא יעלו מחירים, ולא יווספו מסים; עכשיו תסכימו, אל תדרשו תוספת שכר — רובם ככולם היו אומרים: הן.