הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט"ז חשון תשל״ז 9 נובמבר 1976 – התערערות יחסי העבודה במשק

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התשל"ז, 9 בנובמבר 1976
מתוך:
כרך 78
נושאים:
השקפות חיים - ליברליזם, סוציאליזם. כלכלה - רפורמות כלכליות

אנו שאיננו סוציאליסטים, אנו המאמינים בכלכלה ליבראלית, איננו משלימים עם הוצאת צווי ריתוק כאלה חדשות לבקרים או ללילות. זו דרך לא טובה, היא גם איננה מועילה.