הישיבה השלוש מאות ואחת של הכנסת החמישית יום שני, ט"ס כסליו תשכ"ד 2 דצמבר 1963 -הודעת שרת החוץ על הדיונים בעצרת האו"ם – דיון

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התשכ"ד, 2 בדצמבר 1963
מתוך:
כרך 38

עתה, ברשות היושב-ראש, אעבור לאספקט הפנימי של בעיה זו. אנו מאשימים את הממשלה, שהיא חטאה לא רק להתחייבותה לקיים את החלטות הכנסת על-פי חוק המעבר, אלא גם לעתידה של האומה. אנו מאשימים את הממשלה שהפרה את החלטת הכנסת בשלושה: בהצבעה, בהודעה וביזמה.

הדבר המוזר ביותר בפרשה זו. הוא, שאת ההחלטה של 6 בנובמבר 1961 קיבלה הכנסת, אמנם לא ביזמתה ראשונית של הממשלה, אלא בהסכמתה המלאה פלוטרך מספר על שלושה קיסרים ברומא ועל יחסם להחלטת הסינט. היה קיסר, שהיה מקיים את כל החלטות הסינט; היה קיסר שני, שהיה מקיים רק את החלטות הסינט שנתקבלו על-פי הצעותיו; והיה שלישי שהיה מפר את החלטות הסינט, אפילו כשנתקבלו על-פי הצעותיו...
גברת שרת החוץ האשימה היום את העולם כולו. אולי פעם אחת תחקרו את דרככם? אולי תפשפשו במעשיכם? הממשלה האמריקנית עשתה טעות; הממשלה הרוסית מצטרפת למדינות ערב; ממשלות אחרות הצביעו בעד הצעת החלטה האמריקנית. אולי בכל זאת עוד ממשלה אחת בעולם עושה אף היא טעות, משגה חטא? והרי הדברים גלויים וברורים על פי השכל הישר.
הפרתם את החלטת הכנסת על ידי הודעה. גם בעצרת ה- 17, גם בעצרת ה- 18, אמרו דוברינו: מעולם לא אמרנו כי לא נכניס אפילו פליט אחד. הייתי רוצה לשאול: מי ביקש מכם למסור באו"ם הודעה כזאת? האם נחלצתם אל הקיר? האם מישהו הציג לכם שאלה, האם אמרתם פעם שלא תכניסו אפילו פליט אחד, ומשום כך השיבותם כפי שהודעתם? אבל מה משמעותה של הודעה זו? משל למה הדבר דומה: שמעון יתבע מראובן סכום כסף בטענו שראובן חב לו את הסכום הזה. יאמר ראובן: אינני מכיר בחוב הזה, אינני חב לך כלום. ובין שמעון וראובן קיים ריב על עצם החוב. אבל אם יאמר ראובן: מעולם לא אמרתי שלא אחזיר לך אפילו פרוטה אחת, הרי על עצם החוב הוא כבר מודה, והשאלה היא מהו הסכום.
על פי השכל הישר, אם אתם אומרים בארגון האומות המאוחדות: מעולם לא הודענו שלא נכניס אפילו פליט אחד - משמע שאתם מוכנים להכניס מספר מסוים של פליטים יותר מאחד, שניים? כאשר אנשי מפ"ם עמדו על במה זו ואמרו: אנחנו מציעים - בתנאי שיהיה הסדר שלום, זוהי האמת - להסכים להכנסת מספר מסוים וקבוע ומוסכם של פליטים - אתם אמרתם: זהו פתח לסחיטה, על-ידי הודעה כזאת אתם מזמינים לחץ. ואני חושב שהביקורת הזאת על הודעת מפ"ם נכונה וצודקת היא. אבל מה אתם עושים? באולם הזה אתם תוקפים את מפ"ם; אתם הולכים לארגון האומות המאוחדות, ובנוסח אחר אתם חוזרים על הודעתה. אם מישהו אומר: מעולם לא אמרנו שלא נכניס אפילו פליט אחד. לא יימצא בר-דעת באומות המאוחדות ובעולם כולו שלא יפרש הודעה זו כנכונות להכניס מספר מסוים של פליטים. שוב, איך משתלבת הודעה אומללה זו בהחלטת הכנסת, לפיה הפתרון היחיד של הבעיה הוא ביישובם של אנשים אלה במדינות ערב? אם אתם אומרים שאתם מוכנים להכניס מספר מסוים של פליטים, אתם מוסרים הודעה הנוגדת במהותה את אשר החליטה הכנסת בהסכמתכם.