הישיבה השלושים–ושתיים של הכנסת העשירית יום שני י"ח בכסליו התשמ"ב 14 בדצמבר 1981 – הצעת חוק רמת–הגולן, התשמ"ב–1981

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח כסלו התשמ"ב, 14 בדצמבר 1981
מתוך:
הישיבה השלושים–ושתיים של הכנסת העשירית
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ. שלום - תהליך השלום עם מצרים

כן, הדדיות. אנחנו מדינה קטנה, זו מעצמה גדולה, אבל מבחינת מילוי תפקידים כאלה אנחנו נעמוד על רעיון השוויון בין האומות ללא פגם וללא סייג. אם מדינה קטנה, ריבונית, חופשית, דמוקרטית, מוכנה, כדי להגן על אידיאל משותף ועל אינטרס עליון משותף, לפעול כפי שאנחנו הבטחנו איש לרעהו לנהוג, אז היא שווה והיא תהיה שווה, עם כל הכבוד, למעצמה הגדולה. והא ראיה, כך נתקבלו הצעותינו, שאם לא כן לא היינו חותמים, בשום אופן לא. שר הביטחון ידע זאת, כל חברי הממשלה שמעו את זאת, עכשיו שומעת את זאת הכנסת. הדדיות, זה עיקרון ברזל אצלנו, במדיניותנו.