הישיבה השלושים ושמונה של הכנסת השניה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' טבת התשי"ב, 7 בינואר 1952
מתוך:
כרך 10 עמ' 903-910

"אם יקבלו פיצויים יחטאו לזכרם של הקדושים וגם יהיו לדראון; יאמרו שהיהודים מכרו את נשמות הקדושים בכסף ממש, ובאותו מעמד נכתב פרוטוקול שבו הוטעם, שבכסף לא ימכרו את הדם השפוך, ורק אם ייענשו הרוצחים כדי רשעתם, אז יכופר העוון. על הפרוטוקול הזה חתמו ראשי המשפחות והוא נשלח למיניסטריון הצבאי וכך נסתיים הדבר".