הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השלישית יום שני כ״ז כסלו תשט״ז 12 דצמבר 1955 – חוק התקציב מס׳ 2 לשנת 1955/56- חוק התקציב מס׳ 3 לשנת 1955/56 – חוק התקציב מס׳ 4 (קרן המגן) לשנת 1955/56

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז כסלו התשט"ז, 12 בדצמבר 1955
מתוך:
כרך XIX, עמ' 489,490

לא מסדה הנופלת בגבורת הקדושה, אלא מודיעין המנצחת בקדושת הגבורה היא קריאת הדור, דור ההשמדה, המרד והתקומה — היא תכלית חייהם של בניו, ניני המכבים.