הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר א' התש"ל, 9 בפבואר 1970
מתוך:
כרך 56
נושאים:
דת ומדינה , לאומיות - לאום יהודי (ציונות), לאומיות. מורשת ישראל

ילעגו המתלוצצים ויבזו המבזים ויהמו המאומיים - מוכן אני להתייצב בראש לא מושפל ובלב מאמין לפני בני דורי שידע השמדה ותקומה, השפלה והתחדשות, עבדות ויציאה ממנה, חירות וכיבושה, ולפני הדור הצעיר, אשר בקרוב יקבל מידינו ויהיה עליו, במקומנו, לשמור על העם ועל הארץ ועל שלמותם ועל עתידם, ולומר להם אף להם: אמנם כן, לגבי יהודי אין הפרדת בין לאום לבין דת. זו ראשית הקמתו והמשכיות קיומו של עמנו, עליה הורג ובה הוא חי. ההמשכיות ההיסטורית הזאת במדינת היהודים המחודשת בארץ ישראל המשוחררת, בירושלים הגאולה, לא נותקה, אלא חושלה. וייוודע ביהודים באשר הם שם ובעמים קרובים ורחוקים כי חודשה וחוזקה וקודשה ההמשכיות הזו והיא תקויים מדור לדור.