הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר א' התש"ל, 9 בפבואר 1970
מתוך:
כרך 56
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה). דת ומדינה - גיור, הלכה, הרבנות הראשית, מיהו יהודי. תפוצות - גלות, יהדות התפוצות, קהילות יהודיות. מורשת ישראל - שואה

אמת, יש להקל בגיור. לא לנו לשפוט מה היה בדורות שעברו, יש פרושים שונים לגבי גרים. הכבידו והקלו. היו תקופות שונות. היום יש תקופה מיוחדת, וזו זכותנו, אדוני היושב-ראש, לפנות מעל במת הכנסת, בשם האומה ששלחה אותנו, אל מורי ההוראה, למורינו ורבינו, בקריאה, בכבוד ובכנות: היום התקופה היא מיוחדת במינה. היתה מלחמה שלא היתה כמוה בתולדות אנוש. במלחמה הזאת הושמדו שישה מיליון יהודים. היו יחידים או יחידות שעזרו לאחינו ואף הצילו אותם. היו נשים שהצילו גברים יהודים באהבה, מתוך סכנת נפשות, והיו גברים שהצילו נשים יהודיות, את אחיותינו, בסכנת נפשות. הם באים אלינו. הם רוצים להיות יהודים. הם מוכנים להתגייר. למען השם — להקל עליהם, כי הם עשו צדקה גדולה לעם ישראל, הם הצילו נפש בישראל.

בברית-המועצות נוצרו תנאים שבגללם נעשו נישואי תערובת בתקופה מסויימת כמעט לחם חוקו של העם היהודי. איש אינו אשם בזה, אלה התנאים. הם באים אלינו. אנו מבקשים וקוראים להקל עליהם להצטרף אל עמנו.