הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית- יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר א' התש"ל, 9 בפבואר 1970
מתוך:
כרך 56
נושא:
דת ומדינה

אני מציע את הכלל הבא לכל הכנסת ללא הבדל סיעה. אין כופים את היהדות על איש ואין כופים איש על היהדות.