הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית- יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר א' התש"ל, 9 בפבואר 1970
מתוך:
כרך 56
נושאים:
אוטונומיזם , תפוצות - התבוללות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות), לאומיות

איננו מבקשים שום הצדקה לקיומנו. איננו מבקשים שום הכרה לזכות קיומנו לא מפי מלך, ולא מפי גנרל, לא מפי שליט, לא מפי ממשלה ולא משום אומה ולשון אחרת. אנו קיימים. זכותנו להתקיים, ונוסיף להיות קיימים. איננו רוצים לרדת מבמת ההיסטוריה. איננו רוצים להיטמע. יש לנו מה לתרום לעצמנו ולאנושות כולה. זאת תמצית היהדות ותנועת השיחרור הלאומית הקרויה ציונות.