הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר א' התש"ל, 9 בפבואר 1970
מתוך:
כרך 56
נושאים:
דת ומדינה - מיהו יהודי. לאומיות - לאום יהודי (ציונות), לאומיות

רוב העמים, אם לא כולם, הם רב-דתיים; רוב הדתות, אם לא כולן, הן רב-לאומיות. העם היהודי הוא חד-דתי; הדת היהודית היא חד-לאומית. זוהי האמת, זוהי ההיסטוריה, זהו ההבדל.