הישיבה השישים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, ב׳ שבט תשל״ח (10 ינואר 1978) – ה.הודעת הממשלה בדבר צירוף שרים נוספים לממשלה תשובת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשל"ח, 10 בינואר 1978
מתוך:
כרך 81
נושאים:
ממשל - ממשלה, פרלמנטריזם. מפלגות - מערך

׳אומר דובר המערך שעם צירוף שני החברים לממשלה תמנה הממשלה 19 שרים. זה נכון. הוא רק לא אומר כמה חברים מנתה הממשלה של המערך. ואני רוצה לומר לכם, רבותי: נכון, אינני מכחיש כלל את זה — רציתי ורצו גם חברי שיהיו בממשלה פחות מאשר 19 חברים. אין לכם נסיון פארלאמנטארי? זה נכון מה שאמר פה חבר-הכנסת שחל: שר אחד לחמישה חברי כנסת, כך רצינו. לא נסתייע הדבר. יש תופעות כאלה בחיים המדיניים, הפארלאמנטאריים, הדמוקראטיים. אין מלך בישראל, מר שחל. אני משחר נעורי רפובליקני. ואתה מספר על מונארכיה. הנה כי כן, יש לך הוכחה. רציתי ורצו אחרים, לא נסתייע הדבר. נכון, יצא בסופו של דבר שר אחד על ארבעה חברי כנסת. אצלכם יצאו שני שרים לארבעה חברי כנסת, אחד לשני חברי כנסת...
... נכון, היינו מעדיפים ממשלה שתורכב על-פי הכלל אחד לחמישה. לא נסתייע הדבר. המפלגות דרשו ייצוג אחר. קיבלנו את הדין. אבל אתם באים בטענה ביחס למספר של 19? אני ישבתי בממשלה בהנהגת המערך שהיו בה 24 חברים. אתם באים בטענה? אבל האמת היא שיעילותה של ממשלה לא תלויה דווקא במספר של שניים או שלושה פחות או יותר. העיקר הוא חלוקת העבודה.
הנה כי כן, רבותי, חבר-הכנסת האוזנר הוטל עליו, בממשלה שבה היה חבר, להכין את הפרטים להקמת משרד רווחה. שנתיים ימים עמל על כך. ואתם עברתם לאופוזיציה ולא הקימותם את משרד הרווחה. אולי זה היה אחד הגורמים שקירב את היותכם באופוזיציה. יכול להיות. אבל לא הקימותם, אנחנו הקימונו את משרד העבודה והרווחה.