הישיבה השישים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, ב׳ שבט תשל״ח (10 ינואר 1978) – ה.הודעת הממשלה בדבר צירוף שרים נוספים לממשלה תשובת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשל"ח, 10 בינואר 1978
מתוך:
כרך 81
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת, פרלמנטריזם. מפלגות - מערך. שלום - תהליך השלום עם מצרים

אבל, מורי ורבותי, עם כל הכבוד, אדרבה, אני אקרא לכם להתבונן בהבדל המכריע, באילו עניינים טיפלו עם ישראל, כנסת ישראל, ממשלת ישראל עוד לפני שלושת-רבעי-שנה ובאילו עניינים אנחנו מטפלים בימים אלה... ברוך-השם, היום יש בכנסת ויכוחים על העניינים הגדולים של עם ישראל, על שלום, על דרך השכנת השלום. הנה הדיון שהיה במשך אחת-עשרה שעות וחצי, לכבוד הבית, לכבוד האומה. האם על עניינים אלה היו הוויכוחים אז? האם על עניינים כאלה כתבה העיתונות הבין-לאומית? האמינו לי, אני מדבר כיהודי וכאזרח ישראלי, כאשר בימים ההם פתחתי עיתונות בין-לאומית חשכו עיני. הזאת נעמי? הזאת מדינת היהודים, הזאת ישראל? כך שאלו בחלקי תבל, ובייחוד בני העם היהודי הציגו שאלות כאלה. היום אין שאלות כאלה. יש דעות כאלה comme il faut, כפי שצריך להיות בדמוקראטיה, גם פה, בכל מקום אחר. אבל הרי המפנה הוא ממש על כף היד, לעיני כול. על מה אתם מתאוננים? תבקרו. אבל תנו לעבוד — ותראו תוצאות.