הישיבה השישים–ושבע של הכנסת העשירית יום חמישי, ט` באדר התשמ"ב 4 במרס 1982 – ישיבה מיוחדת לכבודו של נשיא צרפת מר פרנסואה מיטראן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התשמ"ב, 4 במרץ 1982
מתוך:
הישיבה השישים–ושבע של הכנסת העשירית
נושא:
שלום - תהליך השלום עם מצרים, תפיסת האוטונומיה

האוטונומיה המלאה שאנחנו מציעים, על–פי הסכמי קמפ–דייוויד, להעניק לתושבים הערבים ביהודה, בשומרון ובחבל–עזה? במסמך שהגשנו לפני שבועות מספר לממשלת ארצות–הברית ולממשלת מצרים הצענו כי לרשות המינהל העצמי, המועצה המינהלית, יימסרו הסמכויות האלה: 1. משפטים; 2. חקלאות; 3. כספים; 4. שירות אזרחי; 5. חינוך ותרבות; 6. בריאות; 7. שיכון ועבודות ציבוריות; 8. תחבורה ותקשורת; 9. עבודה ורווחה; 10. רשויות מקומיות; 11. משטרה מקומית; 12. ענייני דת; 13. תעשייה, מסחר ותיירות. משתקום מועצה מינהלית זו, שתיבחר באורח דמוקרטי, ותופעל, אנחנו נוציא מן השטחים האלה את הממשל הצבאי. יהיו אלה שני שינויים היסטוריים בחייהם של התושבים הערבים של יהודה, שומרון ועזה. בפעם הראשונה תהיה להם נציגות נבחרת, אשר תטפל באורח חופשי, ללא כל התערבות מצדנו, בענייניהם היומיומיים. הממשל הצבאי יוצא. לא היה מצב כזה בימי השלטון הטורקי, בימי השלטון הבריטי, בימי השלטון הירדני ובימי השלטון המצרי.