הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית – יום שלישי, ז` באדר התשמ"ב 2 במרס 1982 – הצעת סיעת התחיה להביע אי–אמון לממשלה בשל הצבת מחסומים בחבל–ימית תוך חילול שבת ובשל הצורך לעצור את הנסיגה מסיני לאלתר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התשמ"ב, 2 במרץ 1982
מתוך:
הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית
נושא:
שלום - תהליך השלום עם מצרים

אני גמרתי אומר, שלא יישפך דם יהודי בקשר לחוזה השלום ולהתחייבויות הנובעות ממנו. אני אתפטר ולא אשפוך דם.