הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית – יום שלישי, ז` באדר התשמ"ב 2 במרס 1982 – הצעת סיעת התחיה להביע אי–אמון לממשלה בשל הצבת מחסומים בחבל–ימית תוך חילול שבת ובשל הצורך לעצור את הנסיגה מסיני לאלתר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התשמ"ב, 2 במרץ 1982
מתוך:
הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. בטחון - מלחמה. שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים

אנחנו נלחמים היום על השלום. אשרינו שזכינו לכך. כן, יש קשיים בשלום, יש; יש מכאובים בשלום, יש; יש קורבנות למען השלום, יש. כולם עדיפים מקורבנות המלחמה. את זאת אני מכריז, מי שעמד בראשו של ארגון לוחם. כל מאוויינו – השלום.