הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית – יום שלישי, ז` באדר התשמ"ב 2 במרס 1982 – הצעת סיעת התחיה להביע אי–אמון לממשלה בשל הצבת מחסומים בחבל–ימית תוך חילול שבת ובשל הצורך לעצור את הנסיגה מסיני לאלתר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התשמ"ב, 2 במרץ 1982
מתוך:
הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית
נושאים:
תפוצות - גלות, יהדות התפוצות. מורשת ישראל , דת ומדינה - שבת ומועד

אדוני היושב–ראש, מה היא השבת בשבילי? מה משמעותה בחיי? לא אומר דבר אחד, מחשש שהדברים יתפרשו כהתפארות. אומר רק זאת: נער הייתי וקראתי את כל כתביו של אחד–העם. אני זוכר את המאמרים כמעט כולם, אבל מעל לכול אני זוכר שני דברים מפרי עטו של אחד–העם. אני זוכר את המאמר הנצחי שלו "עבדות בתוך חירות", שמדי פעם בפעם יש לי רצון לתרגם אותו לאנגלית ולשלוח אותו לכמה יהודים בגולה, למען ילמדו על עבדות בתוך חירות, כאשר בזמנים אחרים חיו יהודים בגולה והיתה להם חירות בתוך עבדות. והדבר השני שנחרת בזיכרוני עד ליומי האחרון עלי אדמות הוא: יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל. היו שאמרו כי זה מאמר חז"ל. לא מצאנו אותו. אבל כך זה כתוב בספר "על פרשת דרכים" של אחד–העם. זאת היא השבת בשבילי.